Modele 3D

Dysponujemy dużą bazą modeli 3D naszych wyrobów. Zostały one utworzone w programie CATIA i pliki te mają rozszerzenie *.stp.

Ze względu na fakt, że tego typu bardzo szczegółowa dokumentacja wyrobu jest własnością intelektualną firmy SCHALTBAU GmbH i jest chroniona prawnie, dostęp do tych rysunków podlega pewnej "reglamentacji": udostępniamy poszczególne rysunki 3D na wniosek zainteresowanych osób po przesłaniu prośby z określeniem przeznaczenia wyrobu lub nazwy projektu docelowego (wyłącznie dla naszej wiedzy) na adres zak@impol-1.pl

Generalnie nie robimy tu żadnych problemów.

 

Do każdego przesłanego rysunku obowiązują następujace zasady, określone przez firmę SCHALTBAU GmbH:

 

Weitergabe sowie Vervielfältigung des 3D-Modells, Verwertung und Mitteilung seines
Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu
Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder
Geschmacksmustereintragung vorbehalten. (Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten).
Das 3D-Modell dient nur zu Illustrations- bzw. Werbezwecken, ist aber keine vertragliche
Zusicherung. Die dargestellten Größen sind nicht verbindlich und können sich im Verlauf der
weiteren Entwicklung ändern. Allein verbindlich ist hinsichtlich der Maße und der
Produktbeschaffenheit die Produktspezifikation, die zum Vertragsinhalt gemacht wurden /
werden.


Share, transmission or copy of this 3D model as well as application and notification of its
contents without any formal authorization are strictly prohibited. Violation of this obligation
shall result in liability for damages. All rights are reserved for registered patents, utility
models or designs. (Protection notice for restriction the use of documents and products ISO
16016 observed)
The 3D model is for illustration only or serves as an advertising purpose, but not a warranty
of contractual agreement. The illustrated dimensions are not binding and may vary in the
course of further development. Only binding are product specifications in terms of dimensions
and compositions of products, which are / were agreed as subject terms in the contract.

< Powrót

Zgłoś problem lub uwagę


Naszą ambicją jest stworzenie strony, która w 100% odpowiadać będzie Państwa oczekiwaniom oraz potrzebom. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i opinie, które pozwolą udoskonalić jej działanie.
Imię i nazwisko:
Email:
Treść:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia przez Impol-1 F.Szafrański Sp.J. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Krakowiaków 103, 02-255 Warszawa, KRS: 0000019222 (Administrator Danych) zgodnie z Polityką Prywatności