Oprogramowanie

W kategorii produktów SIMATIC HMI, oferujemy szeroką gamę oprogramowania HMI. Zakres przebiega od oprogramowania konfiguracyjnego, przez oprogramowanie do wizualizacji zorientowanej na maszyny, do potężnych systemów SCADA.

 • HMI Software TIA Portal

  SIMATIC WinCC (TIA Portal) - narzędzie projektowe

  WinCC TIA Portal jest oprogramowaniem dla wszystkich zastosowań HMI, począwszy od najprostszych programów na panele Basic, a kończąc na aplikacjach SCADA w systemach opartych na PC i z wieloma użytkownikami.

  Wybrane zalety:

  - Współpraca WinCC TIA Portal z STEP 7 w środowisku TIA Portal, zapewnia spójność projektu oraz gwarantuje proste i efektywne zarządzanie danymi w całym projekcie.

  - Projekt edytorów w TIA Portal bazuje na wspólnym układzie i wspólnej koncepcji nawigacji. Konfiguracja sprzętu, programowanie logiczne, parametryzacja przemiennika częstotliwości lub projektowanie ekranu HMI – każde środowisko ma taki sam wygląd edytora, który został specjalnie opracowany, w celu intuicyjnej pracy oraz oszczędności czasu i pieniędzy.

  -Użytkownik może sam tworzyć własne biblioteki z wielu różnych części inżynierskich obiektów, które mogą być z łatwości użyte ponownie. Pozwala to, na przykład, na centralne zapisanie, na jednym serwerze, kompletnych konfiguracji różnych maszyn i zakładów.

   

  SIMATIC WinCC (TIA Portal) – Runtime

  Funkcjonalność Runtime zależy od właściwości użytego urządzenia HMI, takich jak dostępna pojemność pamięci lub liczba przycisków funkcyjnych, i może zostać rozszerzona za pomocą opcji. Niektóre z narzędzi opcjonalnych dostępne są tylko dla określonych typów paneli operatorskich.

  Standardowe dla przemysłu funkcje HMI są częścią podstawowego wyposażenia systemu:

  - W pełni graficzna wizualizacja sekwencji i stanów procesu, wliczając w to dynamiczną grafikę, wykresy słupkowe, czy wskaźniki

  - Obsługa maszyn i instalacji poprzez indywidualnie konfigurowalne interfejsy

  - Raportowanie i potwierdzanie wydarzeń

  - Zapisywanie alarmów i zmierzonych wartości

  - Raportowanie o bieżących danych procesowych oraz zapisanych danych w logu

  - Zarządzanie użytkownikami, wliczając w to ich prawa dostępu

   

  SIMATIC WinCC (TIA Portal) - narzędzia opcjonalne

  - WinCC Logging

  Loguje dane procesowe i alarmy. Ocenia zapisane dane procesowe oraz dostarcza informacje na temat stanu pracy

  - WinCC Recipes

  Zarządza rekordami danych, które zawierają dane produkcyjne lub podłączonych maszyn. Jest możliwe, np. przeniesienie zawartości rekordu danych z panela operatorskiego do sterownika, w celu zmiany wariantu produkcji.

  - WinCC Audit

  WinCC Audit ułatwia konstrukcję maszyn dla przemysłu, z aplikacjami które wymagają weryfikacji, ponieważ ważne funkcje, spełniające te wymagania, są już dostarczone domyślnie. WinCC Audit loguje wszystkie zmiany (związane z GMP) do tagów oraz wszystkie działania operatora w Audit Trails.

  - WinCC SmartServer

  Narzędzie opcjonalne, umożliwiające zdalne sterowanie i monitoring systemów SIMATIC HMI przez przemysłowy Ethernet lub przez Intranet/Internet.

  - WinCC Server / WinCC Client

  Przy pomocy tych narzędzi, kilka stacji operatorskich i monitorujących może być obsługiwanych w skoordynowany sposób w sieci, z połączonymi systemami automatyki.

  - WinCC WebNavigator

  Zapewnia możliwość obsługi i monitoringu instalacji przez Internet lub wewnątrzfirmowy intranet lub LAN bez potrzeby dokonywania zmian w projekcie WinCC.

  - WinCC DataMonitor

  WinCC DataMonitor jest używany do wyświetlania analizy, oceny i dystrybucji bieżących stanów procesu, danych historycznych oraz alarmów z bazy danych procesu.

 • HMI SIMATIC WinCC flexible

  WinCC flexible

  WinCC flexible jest oprogramowaniem dla urządzeń SIMATIC HMI, od najmniejszych Micro Paneli do komputerów PC. Istnieje możliwość przesłanie projektu na inna platformę HMI i uruchomienia, bez potrzeby konwersji. SIMATIC WinCC flexible jest dostępny w różnych wariantach cenowych, w zależności od wybranej opcji, optymalnie dostosowanej do potrzeb klienta. W WinCC flexible zawsze zapewniona jest kompatybilność z nowszymi wersjami oprogramowania. 

   

  WinCC flexible - Runtime

  Urządzenia sterujące i monitorujące SIMATIC HMI są wyposażone w oprogramowanie runtime, różniące się funkcjonalnością w zależności od rodzaju sprzętu. Funkcjonalność runtime, może zostać rozszerzona korzystając z opcji dodatkowych. Niektóre z opcji są dostępne tylko dla paneli z określonej klasy i wyższej, inne są zintegrowane w pewnym stopniu.

   

  Funkcjonalność podstawowego oprogramowania Runtime:

  -administracja użytkowników oraz ochrona dostępu

  - interfejs użytkownika zgodny z Windows,

  -prezentacja procesu przy pomocy grafiki wektorowej, pól wej / wyj, wykresów, tabeli, przebiegów itd.

  -system logowania alarmów z klasami otwartych alarmów, potwierdzeniem oraz archiwizacją

  -system raportujący

  -dla funkcji użytkownika – Visual Basic Script

   

  Funkcjonalność opcji dodatkowych Runtime:

  -logowanie alarmów oraz wartości procesowych

  -zarządzanie recepturami

  -komunikacja OPC

  - koncepty Smart-Client-/Server

  - serwis oraz diagnostyka przez Internet

  -raportowania oraz śledzenie akcji operatora

  -diagnostyka procesu

   

  WinCC flexible - narzędzia opcjonalne

  Indywidualne rozszerzenia podstawowego oprogramowania

  Opcje narzędzi projektowych:

  -WinCC flexible/ChangeControl

  Korzystając z WinCC flexible Advanced, można użyć opcji WinCC flexible/ChangeControl, aby zarządzać wersjami danych konfiguracyjnych oraz aby śledzić zmiany w konfiguracji.

  Opcje Runtime:

  -WinCC flexible/Archives

  Archiwizacja wartości procesowych i wiadomości przez WinCC flexible/Archives służy do pozyskiwania i przetwarzania danych procesowych z instalacji przemysłowej / maszyny. Istnieje możliwość dokumentacji przebiegu procesu; sprawdzenie stopnia wykorzystania lub jakości produkcji; weryfikacji warunków powtarzalnych błędów.

  -WinCC flexible/Recepis

  Opcja WinCC flexible/Recepis służy do zarządzania rekordami danych, które zawierają podłączone maszyny lub dane produkcyjne. Jest to szczególnie przydatne w kontekście produkcji w przemyśle spożywczym lub tworzyw sztucznych.

  -WinCC flexible/Audit

  Podczas pracy, system zapisuje wszystkie istotne zmiany do zmiennych oraz wszelkie działania operatora zgodnie z zasadami Good Manufacturing Practice (GMP) jako Audit Trails i zapisuje je do pliku CSV. Istnieje możliwość dołączenia elektronicznego podpisu oraz komentarza w przypadku działań operatora.

  -SIMATIC Logon

  SIMATIC Logon oferuje centralne zarządzanie użytkownikami oraz mechanizmy zintegrowane z Windows User management dostarczające zabezpieczenia na poziomie administratora, jak i użytkownika.

  -WinCC flexible/SmartAccess

  WinCC flexible/SmartAccess udostępnia proste mechanizmy klient/serwer, budując w ten sposób podstawy dla innowacyjnych koncepcji HMI i automatyzacji zadań.

  -WinCC flexible/SmartService

  Można wykorzystać opcje WinCC flexible/SmartService do zdalnego sterowania, diagnostyki oraz koncepcji serwisowania.

  -WinCC flexible/OPC-Server

  Używając opcji SIMATIC WinCC flexible/OPC-Server możesz komunikować się z każdą aplikacją OPC przez Ethernet.

   -WinCC flexible/ProAgent

  SIMATIC WinCC flexible/ProAgent umożliwia precyzyjną diagnostykę procesu dla maszyn i instalacji. Wspiera on szybkie rozpoznawanie zakłóceń, co pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze.

   

  SCADA SIMATIC WinCC

  SIMATIC WinCC jest przeznaczony dla zaawansowanych systemów wizualizacji SCADA. Posiada dużą funkcjonalność i przyjazny interfejs użytkownika. Dodatkowe narzędzia opcjonalne zwiększają możliwości systemu.

  WinCC to rozbudowane narzędzie SCADA do projektowania wizualizacji procesu. Wersja projektowa WinCC pozwala na wydajne projektowanie zaawansowanych aplikacji oraz posiada niezbędne drivery komunikacyjne dla urządzeń z zakresu automatyki przemysłowej i procesowej.

  SCADA system SIMATIC WinCC pozwala zrealizować skalowalny system do wizualizacji, z dużą ilością bardzo wydajnych funkcji dla monitoringu zautomatyzowanych procesów. Zarówno dla systemu z jednym użytkownikiem, jak i dla rozproszonego systemu z wieloma użytkownikami i redundantnymi serwerami, system ten oferuje pełną funkcjonalność dla wszystkich branż przemysłu.

   

  WinCC - narzędzia opcjonalne

  SCADA SIMATIC WinCC posiada szereg narzędzi opcjonalnych oraz Add-ons umożliwiających stworzenie systemu dostosowanego do  wymagań wielu różnych aplikacji.

   

  SIMATIC WinCC Open Architecture

   

  SIMATIC WinCC Open Architecture jest komponentem oprogramowania SIMATIC HMI. Został on stworzony dla obsługi dużych aplikacji o znacznym stopniu złożoności. Zawiera narzędzia pozwalające na obsługę niestandardowych wymagań aplikacyjnych dla klienta.

  SIMATIC WinCC Open Architecture może zostać rozszerzony za pomocą wielu opcji:

  -Opcja dla szybkiego i łatwego projektowania

  -Opcja dla zwiększonej dostępności i niezawodności

  -Opcja dla przejrzystości w rozproszonych systemach

  -Opcja dla efektywnego zarządzania utrzymaniem

  -Opcja dla obsługi mobilnej

  -Opcja dla efektywnej automatyki budynkowej

  -Środowisko do integracji zarządz

< Powrót

Zgłoś problem lub uwagę


Naszą ambicją jest stworzenie strony, która w 100% odpowiadać będzie Państwa oczekiwaniom oraz potrzebom. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i opinie, które pozwolą udoskonalić jej działanie.
Imię i nazwisko:
Email:
Treść:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia przez Impol-1 F.Szafrański Sp.J. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Krakowiaków 103, 02-255 Warszawa, KRS: 0000019222 (Administrator Danych) zgodnie z Polityką Prywatności